τρόποι πληρωμής | sitemap
 
english
Μεταφορές - Μετακομίσεις Αγοριανίτης
     
  Μεταφορές
  Γενικές Μεταφορές Εμπορευμάτων
 
 
Γενικές Μεταφορές & Μετακομίσεις - Αγοριανίτης
 
     
 
Ειδικές Μεταφορές - Αγοριανίτης
 
     
 
Αποθηκεύσεις 1
 
     
 
 

ADR Μεταφορές

 

Oι μεταφορές επικίνδυνων, εύφλεκτων, αποβλήτων, τοξικών, μολυσματικών, διαβρωτικών  εμπορευμάτων, δηλαδή προϊόντων που σε περίπτωση διαρροής τους μπορούν να μολύνουν το περιβάλλον διέπονται από την ευρωπαϊκή συμφωνία ADR. Η συμφωνία ADR περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τις οδικές μεταφορές και καθορίζει αυστηρά τις διαδικασίες συσκευασίας, φόρτωσης, σήμανσης, αποστολής και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων.

Μεταφέρουμε συσκευασμένα προϊόντα ή σε κοντέινερ, που ανήκουν στη συμφωνία ADR, όπως εύφλεκτα στερεά, υγρά ή αέρια, τοξικά απόβλητα, χημικά. Οι πιστοποιημένοι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας τηρούν αυστηρά τους κανόνες ασφάλειας ως προς τα εμπορεύματα, και ως προς τρίτους.

 

Photogallery

 
 
 
 
             
 
   
             
     
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future  
τρόποι πληρωμής | sitemap
 
english
Μεταφορές - Μετακομίσεις Αγοριανίτης
 

ADR Μεταφορές

 

Oι μεταφορές επικίνδυνων, εύφλεκτων, αποβλήτων, τοξικών, μολυσματικών, διαβρωτικών  εμπορευμάτων, δηλαδή προϊόντων που σε περίπτωση διαρροής τους μπορούν να μολύνουν το περιβάλλον διέπονται από την ευρωπαϊκή συμφωνία ADR. Η συμφωνία ADR περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τις οδικές μεταφορές και καθορίζει αυστηρά τις διαδικασίες συσκευασίας, φόρτωσης, σήμανσης, αποστολής και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων.

Μεταφέρουμε συσκευασμένα προϊόντα ή σε κοντέινερ, που ανήκουν στη συμφωνία ADR, όπως εύφλεκτα στερεά, υγρά ή αέρια, τοξικά απόβλητα, χημικά. Οι πιστοποιημένοι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας τηρούν αυστηρά τους κανόνες ασφάλειας ως προς τα εμπορεύματα, και ως προς τρίτους.

 

Photogallery

 
 
 
 
 
Γενικές Μεταφορές & Μετακομίσεις - Αγοριανίτης
 
     
 
Ειδικές Μεταφορές - Αγοριανίτης
 
     
 
Αποθηκεύσεις 1